Du er her: Medica 2017
Har du interesse i salg og fremvisning af hjælpemidler og sundhedsteknologi i Tyskland?

Så kan du være med, når Dansk Rehab Gruppe og Eksportforeningen i samarbejde med Generalkonsulatet i München arrangerer en dansk fællesstand på Medica  d. 13. – 16. november 2017 i Düsseldorf.

Medica i Düsseldorf er verdens absolut førende messe i relation til sundhedsteknologi. Medica er den ideelle messe for danske virksomheder, der ønsker at udvide deres eksport på området. Medica har en stærk international profil og er mødestedet for nøglepersoner fra hele verden inden for sektoren. Messen har gennem tiden været det forum, hvor nye danske eksportører har kunnet afprøve sig selv på det internationale marked og samtidig indgå i et netværk med mere garvede eksportører.

Medica er i sandhed en international messe. I 2016 havde Medica 5.119 udstillere, hvor 67% var fra lande uden for Tyskland og 127.781 besøgende, hvoraf 51% kom fra andre lande end Tyskland.
Medica besøges både af producenter, forhandlere og agenter samt sundhedsprofessionelle indenfor hospitals- og sundhedsindustrien.

Dansk Rehab Gruppe og Eksportforeningen arrangerer i år en dansk fællesstand på Medica i samarbejde med Generalkonsulatet i München.

UM sponsorlogo
DRG søger støtte fra Eksportrådet til fællesstanden med mulighed for at opnå tilskud til virksomhedernes deltagelse jf. Eksportrådets gældende betingelser. I den forbindelse kan det oplyses, at den tidligere regel om at virksomheder kun kan modtage støtte til den samme aktivitet tre gange er blevet ophævet.

Modtager DRG støtte fra Eksportrådet, vil de deltagende virksomheder få refunderet en andel af virksomhedens udgifter til messedeltagelsen. Støttebeløbet der kan tilbagebetales udgør typisk 20-30% af udstilleres egenbetaling. Det endelige støttebeløb fastlægges i forlængelse af det endelige regnskab for Medica og afregning med Eksportrådet og herefter overføres refusionen tilbage til de deltagende virksomheder. Hvis DRG ikke opnår støtte fra Eksportrådet, kan tilmeldte virksomheder trække deres reservation tilbage, dog senest d. 1. juni 2017.


Placering og vilkår for deltagelse:
Vi har i lighed med tidligere år reserveret et areal i hal 14 i Messecenter Düsseldorf og fællesstanden opbygges af Standesign.

Pris:
Standleje uden opbygning kr. 1.925 pr. m2
Obligatorisk media fee til messearrangøren kr. 2.775.-
Faktureringen sker medio august 2017.

Online tilmelding:
Link til online-tilmelding

Af formularen skal jeres min. standstørrelse og max. standstørrelse fremgå og ligeledes jeres foretrukne standtype (ex. hjørnestand eller en stand med åbne eller lukkede sider).

Produktfortegnelse formular B kan downloades her: Medica 2017 Produktfortegnelse - formular B (124 kb)

Deadline for tilmelding er d. 1. maj 2017.


Yderligere information:
Kontakt DRGs sekretariat Helle Pedersen t. 6122 5756, hp@rehabgroup.dk
eller Morten Rasmussen  t. 2738 7832, mr@rehabgroup.dk
eller Eksportforeningen Thomas Andersen t. 24 47 85 02, thomas.andersen@dk-export.dk


 
Medica 2015