Du er her: RehaCare 2017
Har du interesse i salg og fremvisning af hjælpemidler og teknologi i Tyskland?

Så kan du være med, når Dansk Rehab Gruppe igen og i samarbejde med Generalkonsulatet i München arrangerer en dansk fællesstand på RehaCare  d. 4. – 7. oktober 2017 i Düsseldorf.

RehaCare i Düsseldorf er Europas største og mest toneangivende messe inden for rehabilitering, pleje og genoptræning af ældre og handicappede. RehaCare har en stærk international profil på ældre- og handicapområdet og er mødestedet for nøglepersoner fra hele verden inden for sektoren. Messen har gennem tiden været det forum, hvor nye danske eksportører har kunnet afprøve sig selv på det internationale marked og samtidig indgå i et netværk med mere garvede eksportører.

RehaCare havde i 2016 49.300 besøgende og 916 udstillere fra 36 lande. RehaCare er i sandhed en international messe og havde i 2016 besøgende fra 49 forskellige lande. RehaCare besøges både af producenter, forhandlere og agenter samt sundhedsprofessionelle indenfor hospitals- og plejesektoren og af brugere og patientorganisationer indenfor velfærds- og rehalibiliteringssektoren.

UM sponsorlogoDRG har fået tilsagn om støtte til arrangementet fra Eksportrådet jf. Eksportrådet gældende betingelser. Til orientering kan vi oplyse at den tidligere regel om at man kun kan modtage støtte til den samme aktivitet tre gange er blevet ophævet.

Støttebeløbet der kan tilbagebetales udgør typisk 20-30% af udstilleres egenbetaling. Det endelige støttebeløb fastlægges i forlængelse af det endelige regnskab for RehaCare og afregning med Eksportrådet og herefter overføres refusionen tilbage til de deltagende virksomheder.
Placering og vilkår for deltagelse:

Vi har i lighed med tidligere år reserveret et areal i hal 4 i Messecenter Düsseldorf og fællesstanden opbygges af Standesign. I forhold til standplacering har tidligere udstillere som udgangspunkt fortrinsret til deres tidligere placering, men det forudsætter en vis grad af fleksibilitet for at få alle ønsker på plads. Der etableres en DRG lounge, der kan bruges til fælles opholdsaktiviteter, oplæg, møder m.v. Der faktureres et mindre gebyr for brug af loungen. Faktureringen sker medio juni 2017.

Pris:
Nøglefærdig stand incl. opbygning og rengøring kr. 2.650,- pr. m2
Obligatorisk media fee til messearrangøren pr. udstiller kr. 975,-
Loungegebyr (i forhold til egen standstørrelse) kr. 75,- pr. m2

Ønskes deltagelse med egen standopbygning, i stedet for brug af Standesign, skal dette aftales særskilt med DRG i forbindelse med tilmelding.

Standleje uden opbygning kr. 1.650,- pr. m2
Obligatorisk media fee til messearrangøren pr. udstiller kr. 975,-
Loungegebyr (i forhold til egen standstørrelse) kr. 75,-pr. m2


Tilmelding:
Messetilmelding formular F og Produktfortegnelse formular B kan downloades nedenfor.
Af formularen skal jeres min. standstørrelse og max. standstørrelse fremgå og ligeledes jeres foretrukne standtype.

• Tilmelding formular F kan downloades her: RehaCare 2017 Tilmelding til fællesstand - formular F (78 kb)

• Produktfortegnelse formular B kan downloades her: RehaCare 2017 Produktfortegnelse - formular B (85 kb)

Deadline: 
Formular F fremsendes i udfyldt og underskrevet stand senest d. 1. maj 2017 til Dansk Rehab Gruppe att: Helle Pedersen på hp@rehabgroup.dk

Yderligere information:
ontakt DRGs sekretariat Helle t. 6122 5756 eller Morten t. 2738 7832.
 

RehaCare logoREHACARE 2017
Düsseldorf, Tyskland
4.  – 7. oktober 2017
www.rehacare.de