Nyttige links

 Kvadrat rød Borgerinfo om Hjælpemidler og forbrugsgoder > www
 Kvadrat rød Danske Regioner > www
  Kommunernes Landsforening > www
  Børne- og Socialministeriet > www
  Socialstyrelsen > www
  Sundheds- og Ældreministeriet > www
  Sundhedsstyrelsen > www
  Center for Ligebehandling af Handicappede > www
  Danske Handicaporganisationer, DH > www
  Dansk Handicapforbund > www
  Eksportforeningen > www
  Eksportrådet > www
  Medicoindustrien > www