Hjælpemiddelbranchen og DRG


  Den danske Hjælpemiddelbranche
Den danske hjælpemiddelindustri har et godt navn rundt om i verden. Det skyldes ikke mindst de danske producenters evne til at omsætte Danmarks foregangsposition på ældre- og handicapområdet til kvalitative og nyttige produkter og serviceydelser, som er målrettet til de behov, der findes hos forskellige grupper af mennesker med funktionsnedsættelser. Det gælder produkter og services, som gør hverdagen nemmere, individuelt tilpassede personlige hjælpemidler og bolig- og bygningsmæssigt udstyr, der fremmer tilgængeligheden.


  Mindre og mellemstore
Hovedparten af virksomhederne er mindre og mellemstore virksomheder, der samlet har et meget bredt og varieret udbud af produkter og serviceydelser.
Denne blanding af mindre og større virksomheder betyder, at branchen har en stor fleksibilitet og omstillingsparathed, både til at honorere nye behov hos brugerne, og til at tilpasse sig ændrede markedsvilkår, både nationalt og internationalt.


  Udvikling, samarbejde og kvalitet
Dansk hjælpemiddelindustri er som udgangspunkt et barn af Danmarks position som foregangsland inden for handicapområdet. Der er en lang tradition for at produktudvikling sker i tæt samarbejde
med både de handicappede selv og deres organisationer samt med de offentlige eller privatansatte medarbejdere, som har handicapområdet som arbejdsfelt. DRG har således gjort brugerindflydelse til en naturlig og vital del af udviklings og produktionsstrategien.
Resultatet er, at design, funktionalitet, kvalitet og brugervenlighed er de vigtigste elementer i udviklingen af hjælpemidler, som produceres i Danmark.

Mange hjælpemidler bruges dagligt af mennesker, som hjælper den ældre eller handicappede med dagligdags gøremål. Det kan være frivillige, familiemedlemmer eller ansatte professionelle hjælpere. Og hensynet til hjælperens arbejdsforhold tages også med i produktudviklingen. Ved at forbedre brugerens livskvalitet og selvhjulpenhed forbedres hjælperens arbejdsmiljø, og gennem samarbejdet med hjælperne sikres, at belastningen på hjælperen mindskes via produktudvikling.

Det tætte samarbejde mellem producent, bruger, hjælpere og professionelle aktører illustreres bedst ved Nordeuropas største udstilling for hjælpemidler og serviceydelser til mennesker med funktions-nedsættelser, Health & Rehab Scandinavia, som DRG arrangerer. (www.health-rahab-scandinavia.com)
Health & Rehab Scandinavia giver mulighed for at udstille hjælpemidler og services, og gør det muligt for brugerorganisationer, professionelle institutioner og hjælpemiddelproducenter at præsentere deres produkter for hinanden og for de mange interesserede aktører på Rehabområdet.


  Internationalt samarbejde
Som et resultat af en voksende international interesse for de danske produkters høje kvalitet og en eksportandel på omkring 2/3 af den samlede produktion er det internationale samarbejde styrket betydelig de seneste år.
Dansk Rehab Gruppe samarbejder og støtter virksomhederne på det internationale marked gennem eksportfremstød, deltagelse i internationale udstillinger, samarbejde med organisationer og andre aktører, deltagelse i og afholdelse af seminarer mv.
DRG vil i de kommende år styrke og udvikle disse internationale samarbejdsflader.