Medlemsfordele

  Health & Rehab Scandinavia

Din virksomhed bliver via DRG medarrangør af Nordeuropas største fagmesse på rehabiliteringsområdet, Health & Rehab Scandinavia. Et medlemskab af DRG er den direkte vej til at opnå indflydelse på messens udvikling. Samtidig får din virksomhed medlemsrabat på standlejen på Health & Rehab Scandinavia.

  Branchefællesskab
Din virksomhed bliver en del af rehab-branchens professionelle fællesskab og dermed »konkurlega« til kernen af producenter og leverandører, der opererer på kommercielle vilkår indenfor rehabområdet. ”Konkurlegaer”, som du blandt andet kan møde på DRG´s halvårlige medlemsmøder, i erfagrupper, arbejdsgrupper, på udstillinger og ved møder og konferencer på området.

  Interessevaretagelse
Din virksomhed får direkte udbytte af og indflydelse på DRG´s arbejde med at varetage branchens interesser i forhold til myndigheder (f.eks. Ministerier, Styrelser, Arbejdstilsynet, Regioner og Kommuner), faglige kompetencecentre (f.eks. hjælpemiddelcentralerne, forskningsinstitutioner, standardiseringsorganisationer og arbejdsmiljørådgivere), indkøbere (f.eks. IKA og SKI), faglige organisationer (Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Forbundet af offentlig ansatte)og brugerorganisationer (Dansk Handicapforbund, Ældresagen, De Samvirkende Invalideorganisationer) - Alle aktører, som har stor betydning for branchens rammevilkår og udvikling.

  Erfagrupper, medlemsmøder, arbejdsgrupper
Din virksomhed og medarbejdere får mulighed for at opnå brancherelevant sparring og erfaringsudveksling ved at deltage i DRG´s erfa-grupper og arbejdsgrupper, f.eks. inden for eksport, SMV forhold, eller produktgrupper. Ved DRG’s halvårlige medlemsmøder får virksomheden mulighed for orientering og debat om aktuelle emner, som har betydning for branchen og dens fremtid.

  Aktuel brancherelevant information
Din virksomhed modtager løbende brancherelevant information om f.eks. ny lovgivning og praksis, aktuelle temaer og aktiviteter, og ændrede rammevilkår som f.eks. e-handel - formidlet på medlemsmøder, i nyhedsbrevet DRG Nyt, og via e-mail.

  Standardisering, udviklingsprojekter, indkøbsaftaler
Din virksomhed får indflydelse og nytte af branchens arbejde med konkrete forhold vedrørende f.eks. internationale standarder, tværgående og på produktområder, udviklingsprojekter med EU-støtte eller lignende støtte, indkøbsaftaler, herunder e-handel og toldsatser.

  Det nytter - aktiviteter
Din virksomhed får mulighed for at følge kommende projekter og initiativer, som DRG igangsætter eller gennemfører under det fælles tema: det nytter, hvor dokumentation for hjælpemidlers nytteværdi for brugerne, for hjælperne og for økonomien sættes under lup.

  Profiliering via www.rehabgroup.dk
Din virksomhed profileres og markedsføres både som branche og individuelt via DRG´s hjemmeside www.rehabgroup.dk og andet fælles markedsføringsmateriale.

  Eksportaktiviteter
Din virksomhed indgår i og modtager støtte fra DRG´s eksportnetværk. 
Samtidig får firmaet direkte indflydelse på prioriteringen af branchens eksportaktiviteter, og mulighed for at deltage i branchens eksportfremstød, ofte sponseret af Danmarks Eksportråd.