Visioner - Idégrundlaget - Målsætninger 

Der er et fremtidigt stort men absolut ikke problemfrit vækstpotentiale i hjælpemiddelbranchen både nationalt som internationalt; men det er op til den danske hjælpemiddelbranche om væksten i større eller mindre udstrækning skal tilfalde branchen eller ej. Det stiller krav til en fokuseret indsats og gode samarbejdsevner mellem virksomheder med komplementære produkter; men samtidig vil der også opstå skærpet konkurrence mellem virksomheder med samme produktsortiment.

DRG arbejder for at sikre dansk hjælpemiddelindustri gode rammevilkår som muliggør størst mulig andel i det foreliggende forretningspotentiale på rehabiliteringsområdet både på kort og på længere sigt.

DRG arbejder for at varetage interesserne for den bredest mulige kreds af virksomheder inden for dansk hjælpemiddelindustri og serviceydelser til ældre og handicappede mennesker. En interessevaretagelse, der tager højde for medlemmernes forskellighed f.eks. i størrelse eller i distributører og/eller producenter 

Interessevaretagelsen sker under hensyntagen til et optimalt samspil med brugerorganisationer, faglige udviklingsforaer, offentlige myndigheder og andre relevante samarbejdsflader ikke kun herhjemme men også i udlandet.


  DRG arbejder for:

At være en konstruktiv og kvalificeret interessevaretager/opinionsdanner for producenter og distributører af hjælpemidler og seviceydelser.

At understøtte kendskabet til og salget af hjælpemidler både nationalt som internationalt, herunder ved afholdelse af Health & Rehab Scandinavia og ved deltagelse i eksportfremstød.

At være en respekteret og troværdig partner enten det drejer sig om samarbejde, forhandlinger eller lignende.

At fremme skandinaviske kvalitetsnormer/standarder på det internationale markedsområde.

At tilbyde sine medlemmer faglige informationer og rådgivning på prioriterede områder (produktinformation, eksport, EU-udbud, licitationer og lignende) enten direkte eller via netværkssamarbejde.

At understøtte konkrete tværgående netværkssamarbejder såvel imellem virksomheder indenfor branchen som i forhold til relevante eksterne partnere.

At understøtte kendskabet til nytteværdien ved brugen af hjælpemidler og den innovative udvikling af produkter og serviceydelser til handicappede og andre med funktionsnedsættelse.