Dansk Rehab Gruppe

– vi skaber fremtidens hjælpemidler og services for mennesker med funktionsnedsættelser

Dansk Rehab Gruppe er brancheforeningen for producenter og leverandører af hjælpemidler og serviceydelser indenfor hjælpemiddel- og plejeområdet.

DRG er stiftet i 1981 og har i dag 80 medlemsvirksomheder. 
De fleste er små og mellemstore virksomheder, som producerer og leverer et stort udbud af produkter og serviceydelser til mennesker med funktionsnedsættelser og deres hjælpere.
Branchens eksportandel udgør 2/3 af den samlede produktion.

Rehabbranchen er en aktiv og eksportorienteret branche med et voksende afsætningspotentiale på hjemmemarkedet og ikke mindst på eksportmarkedet.
Store ændringer både herhjemme og på markederne i udlandet giver store udfordringer for den enkelte virksomhed og for branchen som helhed. Derfor er der brug for en velfungerende og initiativrig brancheforening, der kan møde fremtidens udfordringer.

DRG er den samlende faktor i hjælpemiddelbranchen, og repræsenterer i dag en bred medlemsskare af producenter, distributører og andre virksomheder med engagement indenfor området i form af serviceydelser, uddannelse og udstillingsaktiviteter.

Kvadrat rød  DRG arbejder med to primære opgaver:
At varetage hjælpemiddelbranchens interesser og at være branchens talerør overfor den brede kreds af offentlige og private interessenter, som har betydende indflydelse på branchens rammevilkår.
At servicere og rådgive sine medlemmer om forhold af tværgående og individuel interesse.